Lystra ve çevresinin Hıristiyanlık ile tanışması M.S. 50-60’lı yıllarda yabancıların havarisi olarak bilinen Paulus’un Lystra’ya gelmesi ile olmuştur (Dürüşken, 2003: 26; Aktaran Mimiroğlu,2011). Hızlı bir şekilde Hıristiyanlaşan Lystra’da kaynaklara göre M.S. 1. yüzyılda yetmiş havariden biri olduğu düşünülen Artemius (Artemas) piskoposluk yapmıştır Kentin hemen yakınında bulunan Ali Sumas dağındaki kilise kalıntıları da bölgenin dini bir öneme sahip olduğunu göstermektedir( Ramsay, 1960: 367, Aktaran Mimiroğlu,2011).


Tam Ekran İzlemek İçin