Kızören Hanı ve Küçük Han
Kızılviran Hanı, Emir Kandemir Hanı ve Yazı Hanı isimleriyle de bilinir. Yapı kitabesine göre 1205-6 yılında 1. Gıyaseddin Keyhüsrev’in hükümdarlık yıllarında emiri Mehmed oğlu Kutluğ tarafından inşa edilmiştir. 1941 yılında fotoğraflanan kitabesi günümüzde maalesef kayıptır. Plan olarak servis (açık) bölümü ile barınak (kapalı) kısmından oluşur. Kapalı bölüm olan barınak kısmı ile servis (açık) bölümü ölçü olarak birbirine yakın büyüklüktedir.

Kızılören Küçükhan
Kızılören Hanına yaklaşık 300 m. uzaklıkta aynı tarihlerde (malzeme, teknik bakımından aynı özelliklere sahip) neden bir küçük hanın daha yapıldığı tartışılmıştır. Bu konuda en geçerli görüş Ayşıl Tükel Yavuz aittir. Yavuz bu yapının bir posta menzil hanı olduğunu ileri sürmüştür (Yavuz, 1996, 28). Aynı hususa, Ünal da değinmiştir.


Tam Ekran İzlemek İçin


Tam Ekran İzlemek İçin